Autodizalice preduzeća "2. Maj" angažovane na poslu demontaže, transporta i utovara na brod lučke dizalice.

Posao je obavljen u Apatinu, za kompaniju Luka "Novi Sad" iz Novog Sada.

  • 001-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 002-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 003-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 004-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 005-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 006-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 007-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 008-luka-autodizalice-drugi-maj
  • 009-luka-autodizalice-drugi-maj